Statsforvalteren logo

Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren logo

Statsforvalterens SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.


Kontaktinformasjon – se også www.fylkesmannen.no

Statsforvalteren i Innlandet<

Vakttelefon rovvilt 970 29 840
Kvotetelefon ulv 954 52 101
Kvotetelefon jerv 911 07 485
Kvotetelefon Gaupe/Bjørn 948 00 525
Sentralbord 61 26 60 00
Epost sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Beredskapstelefon for rovvilthendelser 971 35 265
Kvotetelefon Buskerud 32 26 67 00
Sentralbord 69 24 70 00
Epost sfovpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Vakttelefon rovvilt 90 04 39 15
Infotelefon jerv og ulv 32 26 67 00
Infotelefon gaupe 32 26 67 00
Sentralbord 33 37 10 00
Epost sfvtpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Agder

Vakttelefon rovvilt 409 16 574
Infotelefon jerv og ulv Aust-Agder 37 01 75 57
Infotelefon bjørn og gaupe Aust-Agder 37 01 78 87
Infotelefon jerv og ulv Vest-Agder 51 56 89 00
Sentralbord 37 01 75 00
Epost sfagpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Trøndelag

Vakttelefon rovvilt 930 60 221
Kvotetelefon lisensfelling jerv, ulv og bjørn 73 19 92 28
Kvotetelefon kvotejakt gaupe 73 19 92 27
Sentralbord 74 16 80 00
Epost sftlpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Rovvilttelefon 909 26 016
Kvotetelefon gaupe 71 25 85 01
Kvotetelefon jerv 71 25 85 02
Kvotetelefon ulv/bjørn 71 25 85 03
Sentralbord 71 25 84 00
Epost sfmrpost@statsforvalteren.no