statsforvalteren logo

Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Agder

statsforvalteren logo

Statsforvalterens SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.


Kontaktinformasjon – se også www.statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Innlandet

Vakttelefon rovvilt 970 29 840
Kvotetelefon ulv 954 52 101
Kvotetelefon jerv 911 07 485
Kvotetelefon Gaupe/Bjørn 948 00 525
Sentralbord 61 26 60 00
Epost sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Beredskapstelefon for rovvilthendelser 971 35 265
Kvotetelefon Buskerud 32 26 67 00
Sentralbord 69 24 70 00
Epost sfovpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Vakttelefon rovvilt 950 77 102
Infotelefon jerv og ulv 32 26 67 00
Infotelefon gaupe 474 89 944
Sentralbord 33 37 10 00
Epost sfvtpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Agder

Vakttelefon rovvilt 409 16 574
Infotelefon jerv og ulv Aust-Agder 37 01 75 57
Infotelefon bjørn og gaupe Aust-Agder 37 01 78 87
Infotelefon jerv og ulv Vest-Agder 51 56 89 00
Sentralbord 37 01 75 00
Epost sfagpost@statsforvalteren.no