fylkesmannen logo

Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Agder

fylkesmannen logo

Fylkesmennenes SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.


Jeg samtykker til at fylkesmannen kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her: navn, adresse, epost og telefonnummer. Behandlingen som omfattes av denne samtykkeerklæringen er innsamling og registrering i vår database for utsending av meldinger om lisens- og kvotejakt på rovvilt, i noen områder også informasjonsmeldinger til beitebrukere og/eller andre. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å gå til https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no for avmelding.