Statsforvalteren logo

Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren logo

Statsforvalterens SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.


Jeg samtykker til at fylkesmannen kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her: navn, adresse, epost og telefonnummer. Behandlingen som omfattes av denne samtykkeerklæringen er innsamling og registrering i vår database for utsending av meldinger om lisens- og kvotejakt på rovvilt, i noen områder også informasjonsmeldinger til beitebrukere og/eller andre. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å gå til https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no for avmelding.