Statsforvalteren logo

Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren logo

Statsforvalterens SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.


Velg kategori (jeg er):


  Velg region(er):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):


NB!
Re-registrering:
Du kan registrere deg ubegrenset antall ganger. Løsningen akkumulerer ikke endringer. Du må registrere samtlige kategorier, geografiske områder og arter du ønsker varsling for ved hver ny registrering. Det er ikke nødvendig med avmelding før ny registrering.
Avmelding:
Når du avmelder deg fra varslingstjenesten gjelder dette for alle kategorier, geografske områder og arter.