fylkesmannen logo

Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Agder

fylkesmannen logo

Fylkesmennenes SMS varslingstjeneste for lisensfelling og kvotejakt rovvilt, samt informasjon om rovvilthendelser til beitebrukere og andre.


Velg kategori (jeg er):


  Velg region(er):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):
    • Velg underområde(r):


  • Område(r)
    • Velg underområde(r):